ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΕΛΙΞΙΣ Ι.Κ.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Λ. ΣΟΦΟΥ 20- Τ.Θ. 60115, 57001, ΘΕΡΜΗ
Α.Φ.Μ. 800740968 – Δ.Ο.Υ. Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Μ. ΓΕΜΗ 139160106000
ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ